Lokalizacja Karuzeli:

ul. Lubliniecka 1e, 42 – 700 Lubliniec
biuro@karuzelalubliniec.pl

Dyrektor Centrum
Paweł Jochemski

Marketing I Wynajem
Anna Gasińska
+48 61 640 37 00
a.gasinska@jbdevelopment.pl

Katarzyna Gruszczyńska
+48 609 699 886
k.gruszczynska@jbdevelopment.pl

Biuro administracji
tel: +48 61 640 37 00